اداره ثبت اختراع ملی

  • آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي Engineering Village

      بانك اطلاعاتي Engineering Village جامع مهندسي كه محصول شركت Elsevier Engineering Information مي باشد، مجموعه كامل چندين بانك اطلاعاتي در زمينه هاي فني و مهندسي است و امكان جستجو در 7ميليون چكيده مقالات مجلات فني مهندسي،…