ادامه تحصیل

  • حل مشکل ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاه علامه

        حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: زمانی که مسئولیت دانشگاه را برعهده گرفتم حدود ۹۰ نفر از دانشجویان به گونه ای مشکلات مختلفی برای ادامه تحصیل داشتند که مشکل ۸۵ نفر از…