ادبیات

  • همایش حقوق شهروندی و جامعه مدنی سمینار

      حقوق شهروندی و جامعه مدنی برگزار  خواهد شد .برگزارکننده ی آن استانداری خراسان شمالی و آموزش و پرورش خراسان شمالی خواهد بود و تاریخ برگزاری در 19 ارديبهشت ماه 1396 رخ خواهد داد. قابل توجه  رشته های…