ادراک خوب

  • پیش‌خوانی موفق در ازمون دکتری

    از سری روش‌های مؤثر برای مطالعه دکتری، روش پس‌خبا است که از مراحل زیر تشکیل شده است: پیش‌خوانی  2- سؤال کردن   3- خواندن  4- بازگفتن (بازیابی)   5- آزمودن مرحله‌ی اول را پیش‌خوانی می‌نامیم. شما باید…

  • چرا پیش خوانی در آزمون دکتری موثر است؟

    این چهارچوب دقیق برای سنجش و بازیابی در ازمون دکتری ، مربوط به ویژگی پوششی بودن آزمون‌هاست که با ایجاد فرصت تکرار مطالب در آزمون بعد، سطح یادگیری مطالب را عمیق‌تر می‌کند؛ ویژگی مثبتی که…