ارائه تسهیلات

  • ارائه تسهیلات به دانشجویان بورسیه جایابی نشده

    صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد : طی ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه‌ها پرداخت وام ویژه دکتری به دانشجویان بورسیه جایابی نشده شروع شده است. به دانشجویان بورسیه سال های قبل که به دلیل عدم اخذ…