ارائه سیستماتیک

  • سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی

    سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی در تهران- مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار خواهد شد. برگزار کننده ی آن : موسسه اطلاع رسانی نارکیش خواهد بود. تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار…