ارتباطات جهانی

  • آکادمی جامع گمرک جمهوری اسلامی

    در تاریخ 5 و 6 مرداد ماه سال 1396 در دانشگاه تهران این گردهمایی ایجاد خواهد شد . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با توجه به قدیمی ترین مرجع آموزش کسب و کار در کشور و…