ارتباط صنعت و دانشگاه

  • ایران در رتبه 18 علمی جهان

    مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر علوم اعلام کرد : اکنون رتبه علمی ایران به جایگاه ۱۸ در سطح جهان رسیده است و در حال حاضر بیش از ۲۳۵ پروژه مشترک از سوی شرکت های…