ارتعاشات پیشرفته

  • سرفصل های درس ارتعاشات پیشرفته

    نام بسته درسی:ارتعاشات پیشرفته —————————————————- فهرست: مقدمه درجه آزادی سیستم ارتعاشات آزاد سیستم­های یک درجه آزادی روش انرژی روش کار مجازی ارتعاشات آزاد میرای سیستم­های یک درجه آزادی کاهش لگاریتمی اصطکاک خشک ارتعاشات اجباری هارمونیک…