ارتقای سطح پژوهش

  • نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

    نشریه آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اعتبار علمی-پژوهشی را به استناد نامه شماره 3/18/221561 تاریخ 1393/11/27 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کرده است. انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی و عرضه نتایج…