ارتقای سلامت

  • سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

      سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت در جهت  ارتقای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهریور ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. این کنگره می کوشد ضمن ارائه و مستندسازی دستاوردهای پژوهشی، با ایجاد فضایی مناسب، فرصتی جهت تعامل…