ارتمیا

 • سرفصل های درس فناوری ابزیان

  نام بسته درسی : فناوری ابزیان —————————————————– فهرست: مقدمه بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی فرآورده های آبزیان نگاهی اجمالی به فرآورده های حاصل از ماهیان خاویاری تهيه چيپس از ماهي كيلكا كنسرو ماهي كيلكا در سس…

 • سرفصل های درس فراوری ابزیان

  نام بسته درسی : فراوری ابزیان —————————————————- فهرست: مقدمه مدیریت فرآورده های شیلاتی مفهوم مدیریت اهمیت مدیریت سطوح مدیریت وضایف مدیریت اصول برنامه ریزی تعریف برنامه ریزی برنامه ریزی استراتژیک رویکرد اصلی مشتری مداری تاریخچه…

 • سرفصل های درس مدیریت ابزی پروری

  نام بسته درسی : مدیریت آبزی پروری ——————————————————————- فهرست: مقدمه                                                                                                                                                      مدیریت                                                                                                                                                    مدیریت صید                                                                                                                                              مدیریت بهره برداری ازصید آبزیان واهداف آن                                                                                                     حذف روش صید دامگستر در راستای حفظ ذخائر                                                                                                 مدیریت مزارع ماهیان گرمابی                                                                                                                       شخم زنی…

 • سرفصل های درس تکثیر و پرورش تکمیلی

  نام بسته درسی : تکثیر و پرورش تکمیلی ——————————————————————————————————- فهرست: تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی                                                                                                                              کاربرد هورمون های طبیعی و سینتیک در القاء رسیدگی جنسی ماهیان مولد                                                                    عوامل کنترل کننده تولید مثل                                                                                                                          روشهای تشخیص رسیدگی…