ارجاعات

  • نحوه ارجاعات در مقالات علمی

      اعتبار يك گزارش پژوهشي علاوه بر صحت و دقت داده‏ ها و استدلال حاصل از آنها، به منابع و مراجعي است كه از اطلاعات آنها در پژوهش استفاده شده است. ارجاعات از موارد مهم…