ارزیابی صلاحیت علمی

  • پذیرش غیرمجاز دانشجوی دکتری در دانشگاه ارومیه

    معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد : دانشگاه ارومیه اقدام به پذیرش غیرمجاز دانشجوی دکتری نموده است البته در این دانشگاه برای پذیرش دانشجوی دکتری اشتباهی صورت گرفته که با همکاری سازمان سنجش و مدیریت…