ارزیابی مجلات در JCR

  • شاخص ارزیابی مجلات در JCR

    پایگاه داده اطلاعاتی JCR به عنوان یک شاخص ارزیابی برای گسترش و بررسی ژورنالها و مجلات در زمینه تحقیقات علمی و اجتماعی در تمام دنیا محسوب می گردد مشروط به اینکه این ژورنالها و مجلات…