ارسال مقاله

  • همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور؛نظام آموزشی مبدا توسعه کلان کشور است . برای توسعه باید از آموزش شروع کرد و این خود نیازمند آن است که ما نظام آموزشی توسعه یافته داشته…