ازدواج و زناشویی

  • سرفصل های درس روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت

    نام بسته درسی: روش های مقدماتی تحلیل جمعیت ——————————————— فهرست:  فصل اول : کلیات فصل دوم : تحلیل جمعیت ، بازسازی  و مقایسه داده ها فصل سوم : شناخت و تبیین مرگ و میر فصل…