ازمون ابیاری زهکشی

  • سرفصل های درس مکانیک سیالات

    نام بسته درسی : مکانیک سیالات ———————————————————- فهرست: فصل اول – استاتیک سیالات                                                                                                                        مقدمه                                                                                                                                                      فشار                                                                                                                                                         تغييرات فشار                                                                                                                                                 سيالات تراکم ناپذیر                                                                                                                                      دما ثابت                                                                                                                                                    آدياباتيک                                                                                                                                              اندازه گيري فشار                                                                                                                                             بارومتر…