ازمون ادبیات انگلیسی

  • سرفصل های درس فنون و صناعات

    نام بسته درسی : فنون و صناعات ——————————————————— فهرست: Chapter One : INTRODUCTION                                                                                                  The Language of Literature                                                                                                             Literature as a Verbal Art                                                                                                                 Prose and Poetry                                                                                                                              Exercise                                                                                                                                            Chapter Two : DICTION                                                                                                                Denotation and Connotation                                                                                                           …