ازمون تحصیلات تکمیلی

  • ظرفیت نامشخص دکترا ازاد 96

    انتخاب رشته دانشگاه آزاد در حالی آغاز شد که ظرفیت قبولی در مقطع دکتری ازاد در سال ۱۳۹۶ هنوز اعلام نشده است. با توجه به یکی شدن ازمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و برگزاری یک…