ازمون تخصصی دکتری،دکترا نفت،ازمون دکتری نفت اکتشاف،زمین شناسی نفت پیشرفته،خواص سنگ و سیالات