ازمون تخصصی دکتری فناوری اطلاعات

  • سرفصل های درس داده کاوی

    نام بسته درسی : داده کاوی ——————— فهرست: داده کاوی چیست و چرا آن را به‌کار می‌بریم؟                                                                                                      مدیریت تحلیلی ارتباط با مشتری                                                                                                                    نقش سیستم‌های پردازش تعاملات                                                                                                                    نقش ذخیره‌سازی داده‌ها                                                                                                                               نقش داده‌کاوی                                                                                                                                            نقش استراتژی…