ازمون تخصصی زبان شناسی

  • سرفصل های درس صرف

    نام بسته درسی : صرف —————————————- فهرست: مقدمات واژه چیست؟ معیار آوایی معیار واژگانی معیار نحوی معیار معنایی معیار کاربردی تکواژ آزمون بخش اول شمارش تکواژهای جمله تکواژ صفر تکواژ ماضی‌ساز تکواژ رسوبی عنصر هموندی…