ازمون تخصصی منابع اب

  • سرفصل های درس منابع آب

    نام بسته درسی : منابع آب ——————— فهرست: بیلان آب مقدمه معادلات بیلان آب نمونه مدل ساده روش‌های محاسبه تبخیر و تعرق محاسبه تبخیر با استفاده از روش‌های مبتنی بر اندازه‌گیری در محل محاسبه تبخیر…