ازمون تولید و بهره برداری

  • سرفصل های درس طراحی ادوات صیادی

    نام بسته درسی : طراحی ادوات صیادی —————————————————————– فهرست: مقدمه طبقه بندی ابزار صید مطالعه پیشینه یک واحد اجتماعی صیادی سطح بندی مراکز صید و سکونتگاه صیادان قشر بندی اجتماعی در جوامع صیادی شاخص سواد…