ازمون تکنولوژی آموزشی،دکتری تخصصی تکنولوژی اموزشی،منابع تخصصی تکنولوژی اموزشی،مبانی نطری تکنولوژِاموزشی،دکتری97،دکترا پی اچ دی،دکتری phd

  • سرفصل های آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: فلسفه،مبانی و اصول تربیت آمار روش تحقیق نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس مبانی نظری تکنولوژی آموزشی