ازمون جیمت

  • آزمون GMAT برای مصاحبه ازمون دکترا

    آزمون GMAT همانطور که از اسمش بر میآید: Graduate Management Admission Test ، امتحانیست که برای درخواست پذیرش جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا مقطع دکتری در زمینه رشته‌های مربوط به مدیریت طراحی شده است. یک نکته که در ابتدا…