ازمون حشره شناسی

  • سرفصل های درس کنه شناسی تکمیلی

    نام بسته درسی : کنه شناسی تکمیلی ————————————————————- فهرست: مقدمه و اهمیت کنه ها تاریخچه کنه شناسی وضعیت کنه ها در رده بندی مشخصات عمومی زیررده کنه ها اندام شناسی بیرونی (External morphology) اندام شناسی…

  • سرفصل های درس اکولوژی حشرات

    نام بسته درسی : اکولوژی حشرات ——————————————————— فهرست: تاریخچه اکولوژی اصول اکولوژی سطوح سازمانی در اکولوژی تعریف اکولوژی تقسیم‌بندی اکوسیستم پراکنش استقرار مهاجرت پراکندگی روش های اثبات جابه‌جایی: الگوهای توزیع فضایی روشهای تعیین الگوهای فضایی…