ازمون دکترا،دکتری تخصصی،ازمون،مشاوره تخصصی،ازمون،مصاحبه دکتری،

  • آزمون دكتري سال ۹۶ دانشگاه نوشیروانی بابل

    ثبت نام از داوطلبان براي مرحله مصاحبه، بصورت الكترونيكي و از طريق سيستم آموزشي گلستان ميباشد. داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز سال ۹۶ ، جهت آگاهي از جدول زمانبندي مصاحبه و همچنين چگونگي انجام فرآيند…