ازمون دکترا نیمه متمرکز

  • شرایط قبولی در آزمون دکتری نیمه متمرکز

    در حالی که تا همین چند سال پیش قبولی در مقطع دکترا برای بسیاری از دانشجویان کار سختی بود و به این راحتی ها پذیرش در این مقطع تحصیلی ممکن نبود اما در حال حاضر…