ازمون دکترا97

 • دسترسی سریعتر به مقالات با کد DOI

  DOI و کاربرد های آن : DOI یا کد شناسایی دیجیتالی شیء یا Digital Object Identifier ، شناسه استانداردی برای دسترسی آسانتر به اسناد در محیطهای دیجیتال که بوسیله بنیاد بین المللی DOI ساماندهی میگردد. کاربرد…

 • جزئیات نرم افزار iThenticate در حوزه سرقت ادبی

      نرم افزار iThenticate معتبرترین و شناخته شده ترین سرویس چک کننده مقالات از نظر پلاجیاریزم یا سرقت ادبی است که توسط معتبرترین مجلات علمی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا به محققین پیشنهاد…

 • انواع مجلات علمی

  بطور کلی مجلات علمی را از لحاظ نوع مطالب و مقاله ای که در آن چاپ می شود می توان به دو دسته تقسیم نمود: نوع اول:مجلاتی که مطالب علمی شامل، اکتشافی جدید را چاپ می نمایند، این ژورنالها معمولا به…

 • انواع تحلیل آماری در مصاحبه دکتری

   انواع آزمون های آماری آزمون های T : آزمون T به منظور دستیابی به اینکه آیا تفاوت بین میانگین های دو گروه از نظر آماری معنی دار هست یا نه مورد استفاده قرار می گیرد.…