ازمون دکتری ازاد

  • درس سرنوشت ساز برای قبولی در دکتری

    دروس سرنوشت ساز به دروسی گفته می شود که قبولی یا عدم قبولی داوطلب درکنکور دکتری به آنها وابسته می باشد و به قول معروف باعث می شوند فردی دانشجو بشود یا نه.خوب بودن یا…