ازمون دکتری بیومکانیک،ببومکانیک ورزشی،شیب سنج،منحنی شتاب

  • سرفصل های درس بیومکانیک ورزشی

     نام بسته درسی: بیومکانیک ورزشی ————————– فهرست: موضوعات مهم مباحث بیومکانیک انواع حرکت حرکت دورانی حرکت ترکیبی انواع مفاصل 1ـ مفصل کروی 2ـ مفصل لقمه‌ای 3ـ مفصل زینی 4ـ مفصل قرقره‌ای 5ـ مفصل استوانه‌ای 6ـ…