ازمون دکتری بیومکانیک ورزشی،بیومکتنیک ورزشی،فیزیولوژِ دستگاه،منابع تخصصی ،ازمون فیزیولوژی

  • سرفصل آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل : آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی فیزیولوژی دستگاه ( عصبی – عضلانی)