ازمون دکتری تخصصی تاریخ،تاریخ ایران بعد اسلام،ازمون دکتری تاریخ،دروس تخصصی تاریخ

  • سرفصل های آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی  شامل: تاريخ از آغاز ورود اسلام تا ابتدای قاجار تاریخ ایران از قاجارتا انقلاب اسلامی مباحث نظری و روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ ایران