ازمون دکتری تخصصی مکانیک خاک و سنگ

  • سرفصل های درس مکانیک خاک و سنگ

    نام بسته درسی: مکانیک خاک و سنگ —————————– فهرست: مکانیک خاک خاك چیست؟ کانی های رسی روابط وزني – حجمي خاك سختي خاك و خواص پلاستيكي خاكهاي دانه‌ريز فعاليت طبقه‌بندي خاك‌ها طبقه بندی خاک های…