ازمون دکتری رشد جسمانی و حرکتی،تربیت بدنی،ازمون دکتری تخصصی،ازمون دکتری رفتار حرکتی

  • سرفصل های درس رشد جسمانی و حرکتی

    نام بسته درسی: رشدجسمانی  و حرکتی ————————————— فهرست: فصل اول دیدگاه رشد                                                                                                                                 واژه­شناسی در رشد حرکتی                                                                                                                            پیر شدن یا فرایند افزایش سن                                                                                                                         واژه­های روش­شناسی تحقیق                                                                                                                          دیدگاه­های نظری                                                                                                                                        دیدگاه­های زیستی در برابر دیدگاه­های روان­شناختی                                                                                              …