ازمون دکتری سازه

  • سرفصل های درس طراحی سازه های هیدرولیکی

    نام بسته درسی: طراحی سازه های هیدرولیکی ———————— فهرست:   International Commission on Large Dams (ICOLD) سدهای بتنی سدهای بتن غلتکی(RCC) مطالعات ساخت سد مطالعات آثار زیست محیطی (EIA)  مطالعات منابع آب اهداف سد سیستم…