استعداد تحصیلی

 • جزئیات درس استعداد تحصیلی

  در آزمون دکتری دو درس عمومی از داوطلبان دکتری امتحان گرفته میشود یکی از این دروس استعداد تحصیلی می باشد. استعداد تحصیلی درسی است که به سنجش توانایی ذهنی و درک داوطلبان و همین طور…

 • نحوه مطالعه استعداد تحصیلی در ازمون دکتری

       درس استعداد تحصیلی دکتری منبع مشخصی ندارد و سوالات این آزمون هر سال در بخش های متنوع برای سنجش میزان آمادگی ذهنی متقاضیان دکترا قرار داده می شود. برای پاسخ گویی به سوالات این آزمون شما…

 • استعداد تحصیلی چیست؟

      استعداد تحصیلی یا GMAT آزمونی جهت سنجش “توانایی تجزیه و تحلیل، توانایی تصویرسازی ذهنی، سرعت عمل و تمرکز، قدرت و سرعت انتقال مفاهیم و هوش” داوطلب است. این آزمون بومی‌سازی شده‌ و ترکیبی…

 • سرفصل های ازمون دکتری ژنتیک مولکولی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   بیوشیمی بیوفیزیک ژنتیک زیست شناسی سلولی و مولکولی سیتوژنتیک ژنتیک ملکولی

 • سرفصل های ازمون دکتری شیمی معدنی

  دروس عمومی شامل:   زبان انگلیسی        استعداد تحصیلی دروس تخصصی: شيمي معدني پيشرفته طيف سنجي در شيمي معدني سينتيك ترموديناميك و مكانيزم واكنشهاي معدني  

 • سرفصل های آزمون دکتری شیمی کاربردی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: شيمي تجزيه پيشرفته كنترل دستگاهها گسترش شيمي از آزمايشگاه به صنعت واكنش گاههاي شيميايي

 • سرفصل های آزمون دکتری سلولی مولکولی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   بیوشیمی بیوفیزیک ژنتیک زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی پیشرفته ساختارDNA و همانند سازی رونویسی و ترجمه تنظیم بیان ژن

 • سرفصل های آزمون دکتری زبان شناسی همگانی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: کلیات زبان شناسی آوا شناسی واج شناسی صرف نحو معنا شناسی مکاتب زبان شناسی تجزیه و تحلیل کلام

 • سرفصل های ازمون دکتری میکروبیولوژی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   بیوشیمی بیوفیزیک ژنتیک زیست شناسی سلولی و مولکولی فیزیولوژی میکروارگانیسم ها اکولوژی میکروارگانیسم ها ژنتیک پروکاریوت ها ویروس شناسی پیشرفته

 • سرفصل های ازمون دکتری بیوشیمی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   بیوشیمی بیوفیزیک ژنتیک زیست شناسی سلولی و مولکولی ساختار ماکروملکول های زیستی آنزیم شناسی متابولیسم و روش های بیوشیمی

 • سرفصل های آزمون دکتری علوم شناختی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل :  ریاضی عمومی 1و2 آمار روش تحقیق مبانی علوم شناختی مبانی علوم اعصاب

 • سرفصل های آزمون دکتری بیوفیزیک

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   بیوشیمی بیوفیزیک ژنتیک زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوفیزیک(سلولی،پرتوی،ملکولی) بیوترمودینامیک

 • سرفصل های ازمون دکتری ریاضی کاربردی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: مبانی ماتریس ها و جبر خطی آنالیز عددی آنالیز حقیقی تحقیق در عملیات پیشرفته

 • سرفصل های آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته مدیریت دانش

 • سرفصل های آزمون دکتری مالی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ریسک و مدیریت سرمایه گذاری…

 • سرفصل های کنکور دکتری ریززیست فناوری

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: مبانی نانوزیست فناوری بیوشیمی فیزیک سلولی(ساختار،عملکردو برهمکنش ماکرومولکولهای زیستی)

 • سرفصل های آزمون دکتری مدیریت

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام منابع انسانی پیشرفته رفتار سازمانی پیشرفته

 • سرفصل های آزمون دکتری کارافرینی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام نظریه های کارافرینی

12