اضطراب آزمون دکتری

  • راهکارهای کاهش اضطراب و استرس در آزمون دکتری

    اضطراب و استرس کنکور دکتری  اضطراب آزمون دکتری نوعي خود اشتغالي ذهني است و اغلب باعث ارزيابي منفي و عدم تمركز حواس و واكنشهاي جسماني نامطلوب مي شود. علائم اضطراب عصبي بودن آرام و قرار نداشتن…