اعضای هیات علمی

  • نخستین کنگره جامع بین المللی برق ایران

    نخستین کنگره جامع بین المللی برق ایران، با هدف فراهم نمودن بستری مناسب جهت کنکاش، تبادل افکار و انتقال تجربیات محققان، استادان، مدیران، کارشناسان و نخبگان علمی و صنعتی، آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای مدیریت…