اهداف کنگره

  • کنگره جهانی فناوری های هوشمند ۲۰۱۷

    به گزارش پایگاه خبری phdphd؛کنگره جهانی فناوری های هوشمند ۲۰۱۷ با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمینه فناوری اطلاعات، معرفی نوآوری های فناوری اطلاعات در حوزه داخلی و بین المللی و…