بازنشستگان ارگان ها

  • جزئیات پرداخت پایان خدمت اساتید دانشگاه آزاد

    دستورالعمل پرداخت پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام شد.  این دستورالعمل ، مشمول بازنشستگان ارگان های دیگر که به صورت نیمه وقت با…