بانک ملی

  • اولویت های پژوهشی بانک ملی

    بانک ملی ایران در راستای بهبود راوبط صنعت و دانشگاه ، اولویت های پژوهشی خود را برای سال تحصیلی 97 اعلام کرده است.دانشجویان عزیز در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند با تکمیل فرم…