بورس و اعزام دانشجویان خارج

  • افزایش فرصت های مطالعاتی در دوره دکتری

    به گزارش معاون پژوهشیphdphd ، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج ( جهت اطلاع ازشرایط بورس دکتری خارج از کشور سال 96 کلیک کنید) وزارت علوم ابراهیم حاجی زاده با اشاره به افزایش تعداد فرصت مطالعاتی دانشجویان…