تفاوت دکتری پژوهش محور با دکتری آموزش محور

  • تفاوت دکتری پژوهش محور با دکتری آموزش محور

    معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نشستی با معاون آموزشی پایگاه خبری آزمون دکتری اذعان کردند که اساس کار دوره ی دکتری آموزش محور که هم اکنون تنها در مقطع دکتری صورت می گیرد، تنها…