تکمیل ظرفیت دکتری96

  • مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دکتری96

    باعرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری96 باید به اطلاع شما برسانیم : برای ثبت نام نهایی در مقطع دکتری ترم بهمن 96 بایست در روز معین شده به دانشگاه مورد نظر مراجعه نمایید.(اعلام…