جشنواره

  • دومین دوره جشنواره ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت

        هنر، زبان ناگفتنی‌هاست؛ روزنه‌ای به نادیده‌هاست. بر مدار همین زبان شگفت‌انگیز و رویایی‌ست که می‌توان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، شکفتگی و بالندگی را به بار نشاند. پس، بس روا خواهد بود…

  • ISNM

    جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت

    موضوعات برتر این جشنواره خود مراقبتی و سبک زندگی سالم می باشد. جهت ارسال آثار خود شما می بایست از طریق وب سایت در بخش مورد نظر (جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سفیران سلامت و…