خواندن

  • چرا پیش خوانی در آزمون دکتری موثر است؟

     برای سنجش و بازیابی مطالب خوانده شده در آزمون دکتری ، تثبیت مطالب در دوره پیش خوانی مهم است.(چهار استراتژی کاربردی برای تثبیت مطالب درسی). مراحل انجام پیش‌ خوانی موفق چیز جداگانه‌ای از مراحل انجام مطالعه‌ی موفق…

  • خلاصه نويسي مطالعه آزمون دکترا

    خلاصه نويسي قسمتي مهم از مطالعه مي‌باشد. خلاصه نويسي علاوه بر كمك به در ك بهتر مطالب آزمون دکتری باعث مي‌شود تمركز بيشتر شده، يعني آن را درست فهميده ايد زيرا با نوشتن بسياري از…