داوطلبان آزمون دکتری

  • چگونه در جلسه آزمون دکتری تست بزنيم؟

    بسياري از داوطلبان آزمون دکتری در جلسه آزمون اگر با چند سوال دشوار مواجه شوند ناگهان دستپاچه مي شوند. در کارنامه رتبه های برتر آزمون دکتری متوسط درصد پاسخ صحیح هر درس 35 بوده است.…

  • شرایط ویژه دکتری مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند

    معرفی شدگان  آزمون دکتری سال 96 رشته مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند: داوطلبان آزمون دکتری علاوه بر ارائه مدارک ذکر شده در سایت دانشگاه صنعتی سهند لازم است نسبت به تهیه فایل پاورپوینت برای مصاحبه به…