داوطلبان آزمون دکتری

  • شرایط ویژه دکتری مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند

    معرفی شدگان  آزمون دکتری سال 96 رشته مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند: داوطلبان آزمون دکتری علاوه بر ارائه مدارک ذکر شده در سایت دانشگاه صنعتی سهند لازم است نسبت به تهیه فایل پاورپوینت برای مصاحبه به…